Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

Kari-Anne Johnsen - enhetsleder
Telefon 37 25 07 04
Mobil 489 97 634
E.post: kari.anne.johnsen@grimstad.kommune.no

Enheten består av følgende avdelinger:

  Fagutvikler Tanja Fredensborg
  Mobil: 918 56 135
  E-post: tanja.fredensborg@grimstad.kommune.no

  Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

  • Gi helsetjenester til hjemmeboende dag, kveld og natt og utføre renhold
  • Korttidsplasser på Frivolltun bo- og omsorgssenter med palliasjon og øyeblikkelig hjelp og dagaktivitetssentre med bussjåfører
  • Korttidslager for hjelpemidler med utkjøring og montering i brukeres hjem
  • Fysio- og ergoterapi
   Fysioterapeut og ergoterapeut involverer alltid pårørende når pasienten er under 18år. Når pasienten er over 18 involveres pårørende ved behov og ønske.
   Terapeutene veileder pårørende til å hjelpe pasienten med å ivareta egne ressurser, slik at funksjonene opprettholdes og pasienten kan bli bedre.
   Pårørende kan få opplæring  i treningsprogram de kan gjøre med pasienten.
   Terapeutene guider i riktig bruk av hjelpemidler til pårørende
   Fysio- og ergoterapiavdelingen tilbyr temaundervisning til pårørende.
  • Syn- og hørselkontakt
  • Samarbeid med pårørende
  • Pårørende kan kontakte primærsykepleier til den de er pårørende for.
  • Det holdes informasjonsmøter fire ganger i året.
  • Pårørende kan kommunisere med hjemmebaserte tjenester via Helsenorge.no