Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

Kari-Anne Johnsen - enhetsleder
Telefon 37 25 07 04
Mobil 489 97 634
E.post: kari.anne.johnsen@grimstad.kommune.no

Enheten består av følgende avdelinger:

  Fagutvikler Tanja Fredensborg
  Mobil: 908 36 779
  E-post: tanja.fredensborg@grimstad.kommune.no

  Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

  • Gi helsetjenester til hjemmeboende dag, kveld og natt og utføre renhold
  • Korttidsplasser på Frivolltun bo- og omsorgssenter med palliasjon og øyeblikkelig hjelp og dagaktivitetssentre med bussjåfører
  • Korttidslager for hjelpemidler med utkjøring og montering i brukeres hjem
  • Fysio- og ergoterapi
  • Syn- og hørselkontakt
  Fant du det du lette etter?