Enhet for omsorgssentre

Hilde Johnsen - enhetsleder
Mobil 482 84 958
E-post : hilde.johnsen@grimstad.kommune.no

Enheten består av følgende avdelinger: 

Berge gård omsorgsboliger 1 og 2

Telefon 37 25 24 00

Berge gård omsorgsboliger 1 og 2
Avdelingsleder Lene W. Torbergsen
Mobil: : 954 72 005
E-post: lene.torbergsen@grimstad.kommune.no

Assisterende avdelingsleder Kirsti H Spilling
Mobil 458 88 362
E-post:  Kirsti.Hildre.Spilling@grimstad.kommune.no

Feviktun bo- og omsorgssenter

Telefon 37 25 07 00

Feviktun bo- og omsorgssenter A
Avdelingsleder Anita Bjønnum
Mobil: 994 21 894
E-post Anita.Bjonnum@grimstad.kommune.no

Feviktun bo- og omsorgssenter B
Avdelingsleder: Marte Nævisdal
Mobil: 959 46 809
E-post: Marthe.Naevisdal@grimstad.kommune.no

Frivolltun bo- og omsorgssenter

Telefon 37 25 78 20

Avdelingsleder Ingebjørg Solhaug 
Mobil 901 82 843
E-post: ingebjorg.solhaug@grimstad.kommune.no

Assisterende avdelingsleder Ellen Njåmo Gjulem
E-post: Ellen.Gjulem.Njamo@grimstad.kommune.no

Frivolltun omsorgsboliger

Telefon 474 56 005 /903 61 487

Avdelingsleder Janne Anett Jørgensen 
Mobil 413 46 874
E-post: janne.anett.jorgensen@grimstad.kommune.no

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

  • Totalt 70 langtidsplasser for personer med demens-sykdom på Feviktun bo- og omsorgssenter og Frivolltun bo- og omsorgssenter
  • 118 heldøgns omsorgsboliger ved  Berge gård senter og Frivolltun omsorgsboliger 
  • Pårørende kan kontakte primærsykepleier og avdelingsleder til den de er pårørende til. På Feviktun bo- og omsorgssenter og Frivolltun bo- og omsorgssenter er det sykehjemslege som pårørende kan kontakte ved behov. 
  • Det er et eget bruker- og pårørendeutvalg på hvert enkelt omsorgssentrer. 
    Utvalgene har jevnlige møter. Utvalgene behandler ikke enkeltsaker. 
  • Omsorgssentrene inviterer pårørende til hyggetreff i løpet av året. 
  • Ved vedtak om langtidsplass på institusjon, blir pårørende invitert til innkomstsamtale.