Enhet for omsorgssentre

Hilde Johnsen - enhetsleder
Mobil 482 84 958
E-post : hilde.johnsen@grimstad.kommune.no

Enheten består av følgende avdelinger: 

Berge gård omsorgsboliger 1 og 2

Telefon 37 25 24 00

Berge gård omsorgsboliger 1
Avdelingsleder Thomas Bang Torgersen
Mobil: 930 35 431
E-post: Thomas.Bang.Torgersen@grimstad.kommune.no

Berge gård omsorgsboliger 2
Avdelingsleder Kirsti H Spilling
Mobil 458 88 362
E-post:  Kirsti.Hildre.Spilling@grimstad.kommune.no

Feviktun bo- og omsorgssenter

Telefon 37 25 07 00

Feviktun bo- og omsorgssenter A
Avdelingsleder Anita Bjønnum
Mobil: 994 21 894
E-post Anita.Bjonnum@grimstad.kommune.no

Feviktun bo- og omsorgssenter B
Avdelingsleder: Marte Nævisdal
Mobil: 959 46 809
E-post: Marthe.Naevisdal@grimstad.kommune.no

Frivolltun bo- og omsorgssenter

Telefon 37 25 78 20

Avdelingsleder Vibeke Espenes Frigstad
Mobil 992 35 422
E-post: vibeke.espenes.frigstad@grimstad.kommune.no

Frivolltun omsorgsboliger

Telefon 474 56 005 /903 61 487

Avdelingsleder Cecilie Gustavsen
Mobil 936 27 145
E-post:Cecilie.Skuggevik.Gustavsen@grimstad.kommune.no

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

  • Totalt 70 langtidsplasser for personer med demens-sykdom på Feviktun bo- og omsorgssenter og Frivolltun bo- og omsorgssenter
  • 118 heldøgns omsorgsboliger ved  Berge gård senter og Frivolltun omsorgsboliger
Fant du det du lette etter?