Enhet for psykisk helse og rus

Eva Irene Ødegård - enhetsleder
Mobil: 
911 08 442
E-postEva.Irene.Odegard@grimstad.kommune.no

Enheten består av: 

Sosialambulerende team

Avdelingsleder Merete Foss Nielsen
Mobil: 908 67 733
E-post: Merete.Foss.Nielsen@grimstad.kommune.no

 • Vossgate - boliger for mennesker med rusutfordringer
 • Miljøtjeneste -– veiledning og oppfølging for å mestre hverdagen
 • Fjæreveien - boliger for mennesker med rusutfordringer
 • Charlottenlund - boliger for mennesker i ettervern
 • Hjemmetjenesten – psykisk helse og rus – somatisk helsehjelp
 • Feltsykepleier – lavterskel og oppsøkende tjeneste

Forebygging og rehabilitering

Avdelingsleder Ståle Arvill Strand
Mobil: 913 64 977
E-post: stale.arvill.strand@grimstad.kommune.no

 • Psykisk helsearbeider - – veiledning og oppfølging i forhold til psykisk helse
 • Ruskonsulenter - veiledning og oppfølging i forhold til behandling og rusfrihet
 • Forebyggende tjenester - hasjavvenning og forebyggende tjenester for ungdom/skole
 • Vossbakke dagsenter - dagtilbud med fokus på mestring, læring og meningsfulle aktiviteter
 • Vikhuset dagsenter - aktivitetssenter for mennesker i ettervern med fokus på å skape muligheter til komme i ordinære aktivitet.

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

Enheten gir primært  tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, samt forebyggende tjenester innen fagområdene.