Enhet for psykisk helse og rus

Eva Irene Ødegård - enhetsleder
Mobil: 
911 08 442
E-postEva.Irene.Odegard@grimstad.kommune.no

Enheten består av: 

Sosialambulerende team

Avdelingsleder Merete Foss Nielsen
Mobil: 908 67 733
E-post: Merete.Foss.Nielsen@grimstad.kommune.no

 • Vossgate - boliger for mennesker med rusutfordringer
 • Miljøtjeneste -– veiledning og oppfølging for å mestre hverdagen
 • Fjæreveien - boliger for mennesker med rusutfordringer
 • Charlottenlund - boliger for mennesker i ettervern
 • Hjemmetjenesten – psykisk helse og rus – somatisk helsehjelp
 • Feltsykepleier – lavterskel og oppsøkende tjeneste

Forebygging og rehabilitering

Avdelingsleder Ståle Arvill Strand
Mobil: 913 64 977
E-post: stale.arvill.strand@grimstad.kommune.no

 • Psykisk helsearbeider - – veiledning og oppfølging i forhold til psykisk helse
 • Ruskonsulenter - veiledning og oppfølging i forhold til behandling og rusfrihet
 • Forebyggende tjenester - hasjavvenning og forebyggende tjenester for ungdom/skole
 • Vossbakke dagsenter -
 • dagtilbud med fokus på mestring, læring og meningsfulle aktiviteter
 • Vikhuset dagsenter - aktivitetssenter for mennesker i ettervern med fokus på å skape muligheter til komme i ordinære aktivitet.

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

Enheten gir primært  tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, samt forebyggende tjenester innen fagområdene.

Fant du det du lette etter?