Enhet helsetjenesten

Enhetsleder Vegard Vige (kommuneoverlege)
Mobil 99 26 26 90
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no

Enheten består av

Helsetjenesten

Konstituert avdelingsleder Sølvi Kalseth
Mobil 95 17 56 69
E-post: solvi.normann.kalseth@grimstad.kommune.no

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

  • Allmennlegetjenesten
  • Sykehjemsleger
  • Brannstasjonen legesenter
  • Vinkjelleren legesenter
  • Miljørettet helsevern
  • Kommuneoverlege
  • Medisinsk beredskap
  • Smittevern
  • Psykososialt kriseteam