Helsetjenesten

Enhetsleder Vegard Vige (kommuneoverlege)
Mobil 992 62 690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no

Enheten består av

Helsetjenesten

Leder Åse Marit Braathen
Telefon 37 25 03 80/932 85 936
E-post: Ase.Marit.Berg.Braathen@grimstad.kommune.no

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

 I tillegg til barneverntjenesten og helsesykepleier- og jordmortjenesten, inneholder enheten en rekke tjenester:

  • Allmennlegetjenesten
  • Brannstasjonen legesenter
  • Miljørettet helsevern
  • Kommuneoverlege
  • Medisinsk beredskap
  • Smittevern
  • Psykososialt kriseteam

Sentralt i enhetens arbeid er tidlig innsats, helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og familier etter modellen Familiens hus.

  • Helsetjenesten har ansvar for miljørettet helsevern, allmennlegetjenesten, sykehjemslegene, Brannstasjonen legesenter.