Utviklingsavdelingen

Utviklingsavdelingen samarbeider tett med enhetene i helse- og omsorgstjenestene. Grimstad frivilligsentral er en del av Utviklingsavdelingen.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er sentralt plassert i Utviklingsavdelingen.  Flere ansatte i Utviklingsavdelingen har en rolle i USHT Agder (øst).

Ansatte utviklingsavdelingen

Ansatte utviklingsavdelingen
Leder av utviklingsavdelingen og utviklingssenteret Silje Bjerkås silje.bjerkas@grimstad.kommune.no
Rådgiver Sølvi Jacobsen Bryn solvi.jacobsen.bryn@grimstad.kommune.no
Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Kathrine Melby Holmerud kathrine.melby.holmerud@grimstad.kommune.no
Demenskoordinator Birgitte Nærdal birgitte.naerdal@grimstad.kommune.no
Fagkoordinator Merethe A. Land merethe.a.land@grimstad.kommune.no
Prosjektleder Voksenskolen forskning Berit Westbye berit.westbye@grimstad.kommune.no
Kreftkoordinator/lindrende koordinator Pia Sætra pia.saetra@grimstad.kommune.no
Prosjektleder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Silje Skeie Stray Silje.Skeie.Stray@grimstad.kommune.no
Prosjektleder Demensplan 2025, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Ingunn Meyer Norschau Ingunn.Meyer.Norschau@grimstad.kommune.no
E-helsekoordinator Erlend Kydland Faanes erlend.kydland.faanes@grimstad.kommune.no