Kommunedirektør

Tone Marie Nybø SolheimKommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim - Klikk for stort bildeKommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim    

Telefon 37 25 06 70
Mobil 908 39 402
E-post til kommunedirektøren

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Medlemmer i kommunedirektørens ledergruppe