Kommunikasjon, kultur og næring

Kommunikasjonssjef

Petter N Toldnæs
Mobil: 922 11 995
E-post: Petter.N.Toldnaes@grimstad.kommune.no

Næringssjef

Bodil Slettebø 
Telefon 37 25 04 31
Mobil 997 96 360 
E-post: bodil.slettebo@grimstad.kommune.no

Kulturtjenesten

Enhetsleder 
Karin Glomsaker
Telefon 37 25 04 82
Mobil 482 55 026
E-mail: karin.glomsaker@grimstad.kommune.no

Bibliotek

Enhetsleder 
Brit Østerud 
Telefon 37 25 01 90
E-mail: brit.osterud@grimstad.kommune.no

Sektoren består av følgende tjenester:

  • Næring
  • Kultur og bibliotek
  • Kommunikasjon (web, kurs, presse)
  • Politisk sekretariat
  • Beredskap og internkontroll
  • Sentralbord og ekspedisjon