Kulturtjenesten

Enhetsleder 

Karin Glomsaker

Telefon 37 25 04 82
Mobil 482 55 026
E-mail: karin.glomsaker@grimstad.kommune.no

Kulturtjenesten holder til på rådhuset, Arendalsveien 23, 4878 Grimstad.