Oppvekstsektoren

Kommunalsjef

Anne-Grete Glemming
Mobil: 48 19 45 65
E-post: anne-grete.glemming@grimstad.kommune.no

Oppvekstsjef

Arne Haugland
Mobil: 47 33 57 77
E-post: arne.haugland@grimstad.kommune.no

Sektoren består av:

Barnehager

Skoler