Organisasjonsavdelingen

Organisasjonssjef Olav Kavli

Mobil 417 71 111
E-post: Olav.Kavli@grimstad.kommune.no

Kommunikasjonssjef

Petter N Toldnæs
Mobil: 922 11 995
E-post: Petter.N.Toldnaes@grimstad.kommune.no

Organisasjonsavdelingen består av følgende tjenester:

  • Politisk sekretariat
  • Sentralbord og ekspedisjon
  • Kommunikasjon og web
  • HR
  • Beredskap
  • Internkontroll
  • IKT/digitalisering