Organisasjonskart

Rådmann Analyse og utredning Helse- og omsorgssektoren Kultur- og oppvekstsektoren Samfunns- og miljøsektoren Støttetjenester Næringssjef og spesialrådgivere Kommunalsjef helse- og omsorgssektoren Kommunalsjef kultur- og oppvekstsektoren Kommunalsjef samfunns- og miljøsektoren Kommunalsjef virksomhetsstyring Hjemmetjenesten Feviktun bo- og omsorgssenter Frivolltun bo- og omsorgssenter Berge gård senter Bestillerenheten Utviklingssenteret - FoU Boveiledertjenesten Barneverntjenesten Sosialtjenesten Helsetjenesten Kjøkkentjenesten NAV Grimstad Skolesjef Kommunale barnehager Grunnskoler Kvalifiseringstjenesten Veilednings- og utviklingstjenesten Bibliotek Kulturtjenesten Brann- og feiertjenesten Byggesaksenheten Bygg- og eiendomstjenesten Kommunaltekniske tjenester Oppmålingsenheten Plan-, miljø- og landbruksenheten Fagsjefer og rådgivere støttetjenester Kemneren Faktura- og gebyrseksjonen
Fant du det du lette etter?