Organisasjonskart

Rådmann Helse- og omsorgssektoren Kultur- og oppvekstsektoren Samfunns- og miljøsektoren Støttetjenester Næringssjef og spesialrådgiver Kommunalsjef helse- og omsorgssektoren Kommunalsjef kultur- og oppvekstsektoren Kommunalsjef samfunns- og miljøsektoren Kommunalsjef virksomhetsstyring Enhet for helse- og barneverntjenester Enhet for psykisk helse og rus Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering Enhet for innovasjon og forvaltning Enhet for omsorgssentre Enhet for habilitering NAV Oppvekstsjef Kommunale barnehager Grunnskoler Kvalifiseringstjenesten Veilednings- og utviklingstjenesten Bibliotek Kulturtjenesten Brann- og feiertjenesten Byggesaksenheten Bygg- og eiendomstjenesten Kommunaltekniske tjenester Oppmålingsenheten Plan-, miljø- og landbruksenheten Fagsjefer og rådgivere støttetjenester Kemneren Faktura- og gebyrseksjonen
Fant du det du lette etter?