Rådmann

Tone Marie Nybø SolheimRådmann Tone Marie Nybø Solheim - Klikk for stort bilde

Telefon 37 25 06 70
Mobil 908 39 402
E-post: Tone.Marie.Nybo.Solheim@grimstad.kommune.no

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon og skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer. Rådmannen skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Rådmannen er bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen.

Medlemmer i rådmannens ledergruppe