Bygg- og eiendomstjenesten

Enhetsleder

Thor Egil Mortensen

Mobil 97 63 77 55
E-post: Thor.Egil.Mortensen@grimstad.kommune.no

Bygg- og eiendomstjenesten holder til på rådhuset.

Oppgaver som hører inn under bygg- og eiendomstjenesten

Boligkontoret

 • Administrasjon av kommunale boliger og heldøgns omsorgsboliger
 • Startlån
 • Bostøtte

Byggforvaltning

 • Forvaltning av formålsbygg som sykehjem og skole, idrettshaller og andre utleieobjekt
 • Fagansvar for offentlige tilsyn i kommunale bygg

Byggdrift

 • Drifter alle kommunens bygninger
 • Drift av svømmehall
 • Drift av varmtvannsbasseng
 • Energioppfølging

Eiendom

 • Kjøp, salg og utleie av kommunal eiendom
 • Utvikling og regulering av kommunale eiendommer
 • Kommunens representant i eiendomsspørsmål som nabovarsel, avtaler og eiendomstvister

Renhold

 • Renhold av kommunale bygg

Vedlikehold

 • Vedlikehold av kommunale bygg