Bygg- og eiendomstjenesten

Enhetsleder

Thor Egil Mortensen

Telefon 37 25 06 67
Mobil 976 37 755
E-post: Thor.Egil.Mortensen@grimstad.kommune.no

Bygg- og eiendomstjenesten holder til på rådhuset.