Byggesaksenheten

Enhetsleder

Enheten er for tiden uten enhetsleder.

Henvendelser kan rettes til postmottak@grimstad.kommune.no eller byggesakstorget.
Ut over dette kan henvendelser rettes til:
kommunalsjef Heidi Sten-Halvorsen
Telefon 37 25 06 97
Mobil 489 90 770
E-post: heidi.sten-halvorsen@grimstad.kommune.no

Byggesaksenheten holder til på rådhuset.