Grimstad brann og redning

Enhetsleder

Tore Olsen

Telefon sentralbord 37 25 03 00
Mobil 97 09 15 26
E-post: tore.olsen@grimstad.kommune.no

Grimstad brann og redning holder til i Arendalsveien 26A, 4878 Grimstad.

Beredskapsavdelingen

Hovedoppgaver:

  • Slokke brann og foreta utrykning til akutte ulykkes- og nødsituasjoner, trafikk- og arbeidsulykker, vann- og stormskader og uhell med akutt forurensing.
  • Tauredningsgruppe.
  • Vann og redning. Grimstad har høy kompetanse på overflateredning. Samarbeid med dykkertjeneste i Kristiansand og Arendal.
  • Bistand til ambulansen. Brannmannskaper har opplæring i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter.
  • Innsats ved akutt forurensing. (Beredskap mot akutt forurensing dekkes i samarbeid med IUA Aust Agder).

Beredskapsavdelingen består av 11 heltidsstillinger. I tillegg til dette kommer dagtidspersonell som bistår beredskap ved behov. Det er også 15 deltidsstillinger ved Grimstad brann og redning.  Beredskapsavdelingen ledes av avdelingsleder beredskap. Minst seks personer er på vakt for Grimstads innbyggere til enhver tid. Grimstad brannstasjon er bemannet med en brannmester og en underbrannmester som går helkontinuerlig døgnturnus. Disse forsterkes av tre personer som har hjemmevakt og rykker direkte ut til skadestedet på kveld og natt. Innsatsleder brann rykker ut ved større hendelser og/eller der hvor det er behov. På dagtid forsterkes vaktlaget på brannstasjonen med to faste brannkonstabler. Ved større hendelser vil det gå ut full alarm ved Grimstad brannstasjon. I tillegg til dette har vi et godt samarbeid med våre nabokommuner.

Beredskapsavdelingens hovedoppgave er å redde og verne om liv, helse, verdier og miljø. Vår overordnede målsetting er alltid å være forberedt ved å ha tiltak mot å forebygge og bekjempe uønskede hendelser i vår kommune.  Grimstad brann og redning består av kvalifisert personell og har moderne materiell til å håndtere omfattende branner og ulykker og de oppgaver som brannvernlovgivningen pålegger.