Kommunaltekniske tjenester

Enhetsleder

Leif Johansen (konstituert)
Telefon 37 25 01 10
Mobil
917 66 978
E-post: leif.johansen@grimstad.kommune.no

Kommunaltekniske tjenester holder til på rådhuset.
Kommunaltekniske tjenester er en del av samfunn- og miljøsektoren.

Oppgaver som hører inn under kommunaltekniske tjenester

Vann

 • Vannforsyning og drikkevann

Avløp

(gjelder ikke utslipp i spredt bebyggelse det er byggesaksavdelingen)

 • Kloakk
 • Overvann
 • Pumpestasjoner
 • Renseanlegg

Veg

 • Vedlikehold
 • Brøyting
 • Vegutbygging
 • Gravemelding
 • Trafikksikkhet

Parkering

 • Parkeringshuset Arresten
 • Klagebehandling

Gatelys

Meling om feil på gatelys kan sendes til:
Veilysfeilgrimstad@traftec.no

Havn

 • Småbåthavner kommunale
 • Vinterdrift gjestehavna
 • Trafikkhavn

Friluftsliv

 • Parker
 • Friområder
 • Skjærgårdsparken
 • Uteanlegg Dømmesmoen

Idrettsanlegg (uteanlegg)

 • Tildeling av treningstider – fotballbaner, friidrettsbanen