Ferie-SFO

Ferie-SFO

Ferie-SFO holdes på to hovedskoler.: Fevik skole og Holviga barneskole. Denne ordningen har oppstart fra høstferien 2019.
Ansatte fra hver enkelt skole vil følge opp, og være sammen med, elever fra sin egen SFO-ordning.
Langemyr skole viderefører egen ordning. 
 
Grimstadskolene deles med dette inn i to kretser:
•    Krets øst består av Fevik skole og Fjære barneskole. 
•    Krets vest består av Holviga barneskole, Jappa skole, Frivoll skole, Landvik skole og Eide skole. 

Åpningstider i SFO

SFO vil holde åpent alle virkedager fra kl 07.30 - 16.30, med følgende unntak:

  • Stengt fem dager i løpet av skoleåret på grunn av skolenes planleggingsdager. 
  • Stengt lørdager, julaften og nyttårsaften
  • Onsdag før skjærtorsdag stengt etter kl. 12.00

SFO holder stengt i juli måned.