Pris for SFO-plass

Det betales for 11 måneder per år.
For barn som er med i SFO-ordningen, er ferie-SFO inkludert i prisen. 
Søskenmoderasjon og gratis kjernetid gjelder også for opphold i ferie-SFO.

Priser fra 1/1-2020
SFO-betaling 2020
Type plass Pris per måned
Korttidsplass - under 12 timer per uke 1.937 +
kost 272
Langtidsplass -
12 timer eller mer per uke
2.907 +
kost 272