Søke, endre og si opp SFO-plass

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse.

  Slik søker du

  Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april hvert år.
  Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

  Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (innlogging med ID-porten)

  Søke SFO-plass

  Endre eller si opp plassen 

  Oppsigelsestiden er én måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Oppsigelser etter 1. april medfører betaling ut gjeldende skoleår.

  Du kan endre eller si opp plassen via Visma Flyt (innlogging med ID-porten).
  Dersom du har problemer med registrering eller innlogging, må du kontakte skolen.

  Endre eller si opp SFO-plass

  Endre timeplan på SFO

  Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.
  Se oversikt over skolene i Grimstad

  Oppsigelse

  Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Det betyr at dersom du sier opp i løpet for eksempel februar, må du betale ut mars.

  Hva er SFO?

  SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO skal være en integrert del av skolens virksomhet inkludert samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

  SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.

  Forsikring

  Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletiden.