Politiske møter gjennomført digitalt fra mars 2020

Det er bestemt at politiske møter i mars 2020 gjennomføres litt forsinket i forhold til tidligere oppsatt møteplan.  Møtene blir holdt digitalt for å begrense smitte av koronavirus. Informasjon er sendt ut til folkevalgte på e-post og SMS.

Kommunestyremøter

Kommunestyremøter overføres stort sett i samme overføringsløsning som tidligere.
Opptak fra kommunestyremøter

Kommunestyremøter gjennomført på Teams/YouTube

Politiske møter som er gjennomført på Teams under koronaepidemien

Du kan enten finne lenke til enkeltmøter i opplistingen under, eller du kan gå direkte til fullstendig spilleliste på YouTube.
Lenke til spilleliste på YouTube

Formannskapsmøter

Teknisk utvalg

Helse- og omsorgsutvalget

Kulturutvalget

Oppvekst- og utdanningsutvalget

Administrasjonsutvalget 

Kommuneplanutvalget 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Eldrerådet

Innvandrerrådet

Ungdomsrådet

Valgstyret

Kontrollutvalget

Lenke til kontrollutvalget