Politisk møtekalender og saksdokumenter

Kontrollutvalget

Direktesending og opptak fra kommunestyret

Det er bestemt at politiske møter i mars 2020 gjennomføres litt forsinket i forhold til tidligere oppsatt møteplan.  Møtene blir holdt digitalt for å begrense smitte av koronavirus. Informasjon er sendt ut til folkevalgte på e-post og SMS.
Temamøte om etikk, roller og samhandling for kommunestyret 1.april er avlyst.

Politiske møter som er gjennomført digitalt i forbindelse med koronaepidemien.