Alle møter i kommende utvalgsrunde gjennomføres digitalt, enten via kommunens webTV eller på Teams. 

Det overføres direkte fra kommuneplanutvalget, administrasjonsutvalget og formannskapet 10. juni, kontrollutvalget 11. juni og kommunestyremøte tirsdag 22. juni 2021.
Lenke til direktesendinger

Ønsker du å følge utvalgsmøter direkte via Teams?
Innbyggere som ønsker å følge møtene kan ta kontakt via postmottak@grimstad.kommune.no eller på telefon 37 25 03 00 senest to timer før møtestart, for å få tilsendt en påkoblingslenke. Opptak legges ut i etterkant av møtene.

Opptak fra politiske møter 

Politisk møtekalender og saksdokumenter

Kontrollutvalget

Direktesending og opptak fra kommunestyret