Kommunestyremøte juni 2020
Kommunestyrets møte i juni går over to dager; 22. og 23. juni. Møtet er også denne gangen lukket for tilhørere på grunn av koronasituasjonen. 
Se opptak fra møtet

I mars og april ble en del møter holdt digitalt av smittevernhensyn.
Opptak av politiske møter som er gjennomført digitalt i forbindelse med koronaepidemien.

Politisk møtekalender og saksdokumenter

Kontrollutvalget

Direktesending og opptak fra kommunestyret