Alle møter i kommende utvalgsrunde gjennomføres digitalt på teams for å begrense virusspredning.

Ønsker du å følge utvalgsmøtene direkte?
Innbyggere som ønsker å følge møtene kan ta kontakt via postmottak@grimstad.kommune.no eller på telefon 37 25 03 00 senest to timer før møtestart, for å få tilsendt en påkoblingslenke. Opptak legges ut i etterkant av møtene.

Opptak fra politiske møter 

Politisk møtekalender og saksdokumenter

Kontrollutvalget

Direktesending og opptak fra kommunestyret