Politisk møtekalender og saksdokumenter

Lenke til politisk møtekalender og saksdokumenter (eInnsyn)

Grimstad kommune har tatt i bruk ny løsning for politisk møtekalender. Løsningen heter eInnsyn og er en nasjonal fellesløsning.
Søketips og brukerveiledning

Hvorfor har vi innført eInnsyn?

Vi har innført eInnsyn for å gjøre det lettere å finne frem i politiske dokumenter.
Løsningen skal etter hvert også tas i bruk for postlisten, med mulighet for søk og innsyn i dokumenter.  

Les mer om eInnsyn på nettsiden deres eInnsyn - Innsyn i offentlig saksbehandling