De fleste møter i kommunale styrer-, råd og utvalg har i løpet av 2020 og 2021 blitt gjennomført digitalt, enten via kommunens webTV eller på Teams. Etter sommerferien vil smittesituasjonen være avgjørende for hvordan møtene kan gjennomføres utover høsten.
Opptak fra politiske møter 

Det overføres direkte fra kommuneplanutvalget, administrasjonsutvalget, formannskapet, kontrollutvalget og kommunestyret. Disse møtene kan også ses i opptak.
Lenke til direktesendinger

Ønsker du å følge utvalgsmøter som ikke direktesendes, men foregår digitalt, kan du be om å få påkoblingslenke.
Innbyggere som ønsker å følge møtene kan ta kontakt via postmottak@grimstad.kommune.no eller på telefon 37 25 03 00 senest to timer før møtestart, for å få tilsendt en påkoblingslenke. Opptak legges ut i etterkant av møtene.

Politisk møtekalender og saksdokumenter

Kontrollutvalget

Direktesending og opptak fra kommunestyret