Skjema for politikere

Tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse 

Politikere skal selv registrere krav om tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjørelse og møtegodtgjørelse i HR-portalen. Dette skal gjøres månedlig.
Kontakt politisk sekretariat dersom du har spørsmål.

Se godtgjøringsreglement for folkevalgte (PDF, 233 kB) for informasjon om møtegodtgjørelser og utgiftsdekning for folkevalgte.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38