Skjema for politikere

Tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjørelse 

Politikere skal selv registrere krav om tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjørelse og møtegodtgjørelse. Dette må gjøres i HR-portalen og det skal gjøres månedlig.

Hvis du har spørsmål om tilgang til HR-portalen eller utfylling av skjemaet, kan du kontakte politisk sekretariat.

Se godtgjøringsreglement for folkevalgte (PDF, 660 kB) for informasjon om møtegodtgjørelser og utgiftsdekning for folkevalgte.

Registrering av kontaktopplysninger - folkevalgte

For at Grimstad kommune skal kunne utbetale godtgjørelse til politikere og foreta nødvendig kommunikasjon, er vi avhengige av kontaktopplysninger og bankkonto. 

Vennligst fyll ut skjemaet under. Du må logge deg på med IDporten.

Registrering av kontaktopplysninger - folkevalgte

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38