Innvandrerrådet

Innvandrerrådet skal være et rådgivende organ for kommunen i aktuelle saker, og de skal behandle relevante saker som gjelder levekårene for innvandrere i Grimstad kommune. Innvandrerrådet skal også arbeide ut fra politiske målsettinger om full deltakelse og likestilling i samfunnet for innvandrere. 

Innvandrerrådet består av sju representanter; fem representanter med innvandrerbakgrunn og to folkevalgte representanter. 

Medlemmer i innvandrerrådet

Innvandrerrådet
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Jaziar Radianti Leder i utvalg 98 66 87 61
Emir Tirki Nestleder i utvalg 47 32 14 59
Mowlid Shukri Abdi Utvalgsmedlem 48 46 34 37
Siri Hoff SV Utvalgsmedlem 48 20 59 85
Erik-Andre Albrecht Uavhengig Utvalgsmedlem 91 55 95 59
Mohamed Baqer Altamimi Utvalgsmedlem 40 15 71 63
Sonia Diakite Utvalgsmedlem 41 40 41 09
Qosay Ahmad Hassan Abusharkh Varamedlem 40 59 71 14
Rafik Ben Lajili Varamedlem 91 73 42 85
Aziza Aboujad Varamedlem 95 09 35 89
Anne Merete Holmberg Ap Varamedlem 91 59 81 39
Kjetil Glimsdal KrF Varamedlem 90 05 98 37
Amer Karahasan Varamedlem 94 42 15 75
Irena Gierstae Ap Varamedlem 46 42 20 03