Kommuneplanutvalget

Utvalget skal lede kommuneplanarbeidet etter plan- og bygningslovens kap. 10, og behandler og innstiller til kommunestyret i disse sakene. Utvalget har særlig ansvar for:   

  • Utarbeiding av kommunal planstrategi etter plan- og bygningslovens kap. 10  
  • Utarbeiding av planprogram, jf. § 11-13, 2. ledd.  
Kommuneplanutvalget
Navn på medlemmer Parti Rolle Telefon
Beate Skretting H Ordfører 91 79 15 71
Lene Langemyr FrP Varaordfører 91 70 79 71
Tore Stalleland Sp Utvalgsmedlem 97 17 41 88
Kjetil Glimsdal KrF Utvalgsmedlem 90 05 98 37
Arnt Gunnar Tønnessen V Utvalgsmedlem 98 20 60 22
Marit Grefstad Ap Utvalgsmedlem 90 77 02 20
Håvard Røiseland Ap Utvalgsmedlem 93 29 87 32
Shirin Bagheri MDG Utvalgsmedlem 98 36 58 90
Rigmor Synnøve Brox Rødt Utvalgsmedlem 97 50 36 33
Gudveig Tønnesøl Dalaker Sp Utvalgsmedlem 91 88 76 48
Siri Hoff SV Utvalgsmedlem 48 20 59 85
Christine Mikkelsen Barnas representant Utvalgsmedlem 99 61 00 75
Øystein Møretrø H Varamedlem 97 14 64 49
Lisbeth Udjus H Varamedlem 92 89 62 59
Hanne Bie-Lorentzen Schultz H Varamedlem 97 64 77 61
Stein Gjulem KrF Varamedlem 90 94 57 17
Erik-Andre Albrecht Uavhengig Varamedlem 91 55 95 59
Terje Stalleland FrP Varamedlem 91 88 12 28
Øystein Haga V Varamedlem 48 03 82 79
Marlene Imre MDG Varamedlem 92 40 15 09
Arne Kristian Ekra V Varamedlem 90 55 96 93
Ailen Roaas Ap Varamedlem 95 92 66 82
Bjørnar Birkedahl Ap Varamedlem 90 69 20 96
Tore Helleland Næss MDG Varamedlem 40 04 32 37
Tore Wold Rødt Varamedlem 90 07 34 73
Dan Børge Klungerbo SV Varamedlem 93 41 21 89
Unni Wold Rødt Varamedlem 46 80 97 55
Tove Lyngedal Barnas representant Varamedlem 99 42 42 68