Valg

Stortingsvalg 2021

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget er mandag 13. september 2021
Valglokalene i Grimstad kommune stengte kl. 20.

På nettsiden valgresultat.no finner du oppdaterte valgresultater for både Grimstad kommune og resten av landet. 

Valglokale på valgdagen

valg.no finner du valglokalet ditt på valgdagen.
Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. 

Stemmegivning for velgere i karantene eller isolasjon

Velgere som vil være i karantene eller isolasjon på valgdagen, må henvende seg til kommunen på telefon 37 25 03 00 for å få stemme.  Stemmingen skjer fra bil i teststasjonen utenfor brannstasjonen på valgdagen 13. september fra kl. 15 til 17.

Velgere i karantene eller isolasjon, og som ikke kan komme seg til teststasjonen uten bruk av kollektivtrafikk, må henvende seg til kommunen på telefon 37 25 03 00 innen valgdagen mandag 13. september kl. 10.00 for å få stemme hjemme.

Merk: Tilbudet på valgdagen gjelder kun velgere som er i karantene eller isolasjon, og som er fra Grimstad kommune.

Digitalt valgkortet

Ved årets stortingsvalg får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Dersom du har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.
Les mer om valgkort på valg.no

Stemmerett

Se valgloven §2-1 om stemmerett ved Stortings-valg

Slik stemmer du

Se veiledning på sidene til valg.no

Manntall

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet/sametingets manntall i en kommune.

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt 30. juni i valgåret. Og det er kun i den kommunen du kan avgi stemme på valgdagen!

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Og det er kun i den kommunen du kan avgi stemme på valgdagen. Du kan imidlertid avgi stemme i det valglokalet i kommunen som er mest praktisk for deg. 
Les mer om manntall på valg.no

Har du spørsmål vedr. manntallene, kan du ringe til tlf. 37 25 03 71 eller 37 25 04 97.

Sametingsvalget

Du kan lese mer om sametingsvalget på nettsidene til Sametinget

Valgstyret

27.10.2020 valgte kommunestyret følgende valgstyre:

 • Håvard Røiseland (AP) leder - vara: Grethe Berdahl (AP)
 • Astri Lunde Wilmann (H) nestleder - vara: Lisbeth Udjus (H)
 • Erling Hægeland (FrP) - vara: Finn Martin Furholt (FrP)
 • Stein Gjulem (KrF) - vara: Karin Tønnevold (KrF)
 • Ole Martin Hodnebrog (SP) - vara: Ann Marit Stredet (SP)
 • Øystein Haga (V) - vara: Arnt Gunnar Tønnessen (V)
 • Siri Hoff (SV) - vara: Issifou Koanda (SV)
 • Marlene Imre (MDG) - vara: Tore Helleland Næss (MDG)
 • Rigmor S Brox (R) - vara: Tore Wold (R)
   
 • Møte i valgstyret 1. juni 2021
 • Møte i valgstyret 1. februar 2021

Valgansvarlige

Tidligere valgresultater

På nettsiden valgresultat.no finner du oppdaterte valgresultater både for Grimstad kommune og resten av landet tilbake til 2009.

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 90 79 19 16

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 94 82 92 16

Nina Høyland
Telefon 90 97 79 11