Valg

Stortingsvalg 2021

Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget er mandag 13. september 2021
Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september på Grimstad rådhus.

Tidligstemming

Etter avtale kan du tidligstemme på Grimstad rådhus i perioden 1. juli til og med 9. august.
Ring telefon 37 25 03 00 for å avtale tidpunkt. 

Vil du vite mer om tidligstemming, kan du se vidoen under. 

Ordinær forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemming skjer på Grimstad rådhus
fra 10. august 2021 til og med 10. september 2021

Vi oppfordrer flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg for å begrense smitterisiko på grunn av koronapandemien. Vi vil sørge for godt smittevern i forhåndsstemmelokalet.
Les mer om forhåndsstemming på valg.no

Husk å ta med legitimasjon med bilde!

Åpningstider:

 • Mandag - fredag kl.09-17
 • Lørdag 28. august og lørdag 4. september: kl 10-15.

Digitalt valgkortet

Ved årets stortingsvalg får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Dersom du har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt på papir.
Les mer om valgkort på valg.no

Stemmerett

Se valgloven §2-1 om stemmerett ved Stortings-valg

Manntall

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet/sametingets manntall i en kommune.

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt 30. juni i valgåret. Og det er kun i den kommunen du kan avgi stemme på valgdagen!

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Og det er kun i den kommunen du kan avgi stemme på valgdagen!
​​​​​​​Les mer om manntall på valg.no

Har du spørsmål vedr. manntallene, kan du ringe til tlf. 37 25 03 71 eller 37 25 04 97.

Velgere bosatt i utlandet

Les mer om manntall på valg.no

Valgstyret

27.10.2020 valgte kommunestyret følgende valgstyre:

 • Håvard Røiseland (AP) leder - vara: Grethe Berdahl (AP)
 • Astri Lunde Wilmann (H) nestleder - vara: Lisbeth Udjus (H)
 • Erling Hægeland (FrP) - vara: Finn Martin Furholt (FrP)
 • Stein Gjulem (KrF) - vara: Karin Tønnevold (KrF)
 • Ole Martin Hodnebrog (SP) - vara: Ann Marit Stredet (SP)
 • Øystein Haga (V) - vara: Arnt Gunnar Tønnessen (V)
 • Siri Hoff (SV) - vara: Issifou Koanda (SV)
 • Marlene Imre (MDG) - vara: Tore Helleland Næss (MDG)
 • Rigmor S Brox (R) - vara: Tore Wold (R)
   
 • Møte i valgstyret 1. juni 2021
 • Møte i valgstyret 1. februar 2021

Valgansvarlige

Tidligere valgresultater

På nettsiden valgresultat.no finner du oppdaterte valgresultater både for Grimstad kommune og resten av landet tilbake til 2009.

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 90 79 19 16

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 94 82 92 16

Nina Høyland
Telefon 90 97 79 11