Valg

Valgdag 2021

Valgdagen for stortingsvalget er mandag 13. september 2021.

Ordinær forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemming fra 10. august 2021 til 10. september 2021. 

Stemmerett

Se valgloven §2-1 om stemmerett ved Stortings-valg

Manntall

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet/sametingets manntall i en kommune.

Er du innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt 30. juni i valgåret. Og det er kun i den kommunen du kan avgi stemme på valgdagen!

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Og det er kun i den kommunen du kan avgi stemme på valgdagen!

Har du spørsmål vedr. manntallene, kan du ringe til tlf. 37 25 03 71 eller 37 25 04 97.

Velgere bosatt i utlandet

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

NB: Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret, innen 14. september 2021 kl. 17.00.

Valgstyret

27.10.2020 valgte kommunestyret følgende valgstyre:

  • Astri Lunde Wilmann (H) - vara: Lisbeth Udjus (H)
  • Erling Hægeland (FrP) - vara: Finn Martin Furholt (FrP)
  • Stein Gjulem (KrF) - vara: Karin Tønnevold (KrF)
  • Ole Martin Hodnebrog (SP) - vara: Ann Marit Stredet (SP)
  • Håvard Røiseland (AP) - vara: Grethe Berdahl (AP)
  • Øystein Haga (V) - vara: Arnt Gunnar Tønnessen (V)
  • Siri Hoff (SV) - vara: Issifou Koanda (SV)
  • Marlene Imre (MDG) - vara: Tore Helleland Næss (MDG)
  • Rigmor S Brox (R) - vara: Tore Wold (R)

I sitt konstituerende møte vil valgstyret selv velge leder og nestleder.

Valgansvarlige

Tidligere valgresultater

På nettsiden valgresultat.no finner du oppdaterte valgresultater både for Grimstad kommune og resten av landet tilbake til 2009.

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38