Når og hvor kan jeg stemme?

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 9. september 2019
Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 12. august til og med 6. september.

Forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 12. august til og med 6. september på Grimstad rådhus.
Åpningstiden er kl 9-15 mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
Torsdag kl 9-17.

I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet.
Hvis du stemmer et annet sted enn din hjemkommune, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 10. september.
Husk valgkort og legitimasjon med bilde.

Forhåndsstemming på institusjoner og skoler

I løpet av ukene 35 og 36 blir det også anledning å avgi forhåndsstemme på følgende steder:

  • Frivolltun bo- og omsorgssenter                     
  • Feviktun bo- og omsorgssenter                       
  • Berge Gård senter                                           
  • Universitetet i Agder (UIA), Grimstad           
  • Dahlske videregående skole                            
  • Drottningborg videregående skole                  
  • Bibelskolen, Grimstad                                    
  • Biblioteket                                                       

Nærmere tidspunkt blir annonsert på et senere tidspunkt.

Forhåndsstemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på noen av stedene som er nevnt over, kan søke om å få forhåndsstemme der de oppholder seg.  
Søknad om dette må være kommet inn til Grimstad kommune, Valgstyret, Postboks 123, 4891 Grimstad eller til postmottak@grimstad.kommune.no senest tirsdag 3. september 2019, evt. ta kontakt på tlf. 37 25 03 00.

Valgdagen

Mandag 9. september er valglokalene åpne fra kl. 10.00 - 20.00.

Valglokaler på valgdagen

I Grimstad kommune er det sju stemmekretser.

Valglokaler
Valgkrets Valglokale - med lenke til kart
Eide krets Eide skole - gymsalen
Fevik krets Fevikhallen
Frivoll krets Frivoll skole
Grimstad krets Grimstad rådhus
Holvika krets Holvika ungdomsskole, Oasen
Landvik krets Naturmurhallen ved Landvik skole
Vik krets Vikhallen
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38