Når og hvor kan jeg stemme?

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 9. september 2019
Husk å ta med gyldig legitimasjon og gjerne valgkort når du skal stemme.

Valgdagen

Mandag 9. september er valglokalene åpne fra kl. 10.00 - 20.00.

Valglokaler på valgdagen

I Grimstad kommune er det sju stemmekretser.
Se valglokalene i kartløsning på nettsidene til valg.no/valglokaler.

Valglokaler 2019
Valgkrets Valglokale - med lenke til kart
Eide krets Eide skole - gymsalen
Fevik krets Fevikhallen
Frivoll krets Frivoll skole
Grimstad krets Grimstad rådhus
Holvika krets Holvika ungdomsskole, Oasen
Landvik krets Naturmurhallen ved Landvik skole
Vik krets Vikhallen

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38