Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortingsvalget og Sametingsvalget holdes mandag 11. september 2017

I møte 12. desember 2016 vedtok kommunestyret i Grimstad at det kun skal holdes valg til Stortinget og Sametinget mandag 11. september.

Husk legitimasjon 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det går  raskere om du tar det med. 

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmegivningen foran høstens valg starter torsdag 10. august og varer t.o.m. fredag 8. september. I Grimstad kommune er det anledning til å avgi forhåndsstemme på Grimstad Rådhus, Arendalsveien 23, i rådhusets åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 09:00-15:00, torsdag kl.09:00-17:00.

De som har valgkort bes om å ta dette med og husk legitimasjon!

I uke 36 blir det også anledning å avgi forhåndsstemme på følgende steder:

 • Frivolltun bo- og omsorgssenter
 • Feviktun bo- og omsorgssenter
 • Berge Gård senter 
 • Universitetet i Agder (UIA), Grimstad
 • Dahlske videregående skole
 • Drottningborg videregående skole
 • Bibelskolen, Grimstad

Nærmere tidspunkt blir bekjentgjort med oppslag på hvert enkelt sted.

Velgere som pga. sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på noen av de nevnte steder, kan søke om å få forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknad om dette må være kommet inn til Grimstad kommune, Valgstyret, Postboks 123, 4891 Grimstad, senest tirsdag 5. september 2017, evt. ta kontakt på tlf. 37 25 03 00.

Valglokaler

På valgdagen må du stemme i din egen kommune. På nettsiden valglokaler.no finner du valglokalet til din stemmekrets.

Hvem har stemmerett ved Stortingsvalg?

 • Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
  a)    vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
  b)    vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  c)    vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.
 • For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved stortingsvalget må du stå oppført i manntallet. Har du nylig flyttet til kommunen i valgåret, og melding om dette ikke er mottatt i folkeregistreret innen 30.juni, står du fortsatt i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Du kan klage hvis du ikke står i manntallet

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene, eller det er andre feil, kan du klage skriftlig til valgstyret.

Valgloven - Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer

Valgresultater

På nettsiden valgresultat.no finner du oppdaterte valgresultater for Grimstad kommune og resten av landet. 

Valgansvarlige

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av valg i Grimstad kommune. Politisk sekretariat har på vegne av valgstyret ansvar for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortings- og sametingsvalg i Grimstad.

Valgstyret

29. mars 2016 valgte kommunestyret følgende valgstyre:

 • Hege Bjerke Erlandsen – H - leder
 • Tore Stalleland – SP - nestleder
 • Marlene Imre – MDG
 • Grethe Berdahl – AP
 • Stein Gjulem – KrF
 • Erling Hægeland – FrP
 • Arnt Gunnar Tønnessen – V
 • Issifou Koanda - SV
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38