Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortingsvalget og Sametingsvalget holdes mandag 11. september 2017

I møte 12. desember 2016 vedtok kommunestyret i Grimstad at det kun skal holdes valg til Stortinget og Sametinget mandag 11. september.

Hvor skal jeg stemme på valgdagen?

På valgdagen 11. september, må du stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil si der du var folkeregistrert som bosatt den 30. juni 2017. 
På nettsiden valglokaler.no finner du valglokalet til din stemmekrets.

Husk legitimasjon 

Du må ha med legitimasjon for å stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å stemme, men det går  raskere om du tar det med.

Hvem kan jeg stemme på?

Godkjente lister for Aust-Agder

Hvem har stemmerett ved Stortingsvalg?

 • Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår:
  a)    vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
  b)    vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  c)    vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av vilkåret i bokstav c.
 • For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved stortingsvalget må du stå oppført i manntallet. Har du nylig flyttet til kommunen i valgåret, og melding om dette ikke er mottatt i folkeregistreret innen 30.juni, står du fortsatt i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Du kan klage hvis du ikke står i manntallet

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene, eller det er andre feil, kan du klage skriftlig til valgstyret.

Valgloven - Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer

Valgresultater

På nettsiden valgresultat.no finner du oppdaterte valgresultater for Grimstad kommune og resten av landet. 

Valgansvarlige

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av valg i Grimstad kommune. Politisk sekretariat har på vegne av valgstyret ansvar for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg og stortings- og sametingsvalg i Grimstad.

Valgstyret

29. mars 2016 valgte kommunestyret følgende valgstyre:

 • Hege Bjerke Erlandsen – H - leder
 • Tore Stalleland – SP - nestleder
 • Marlene Imre – MDG
 • Grethe Berdahl – AP
 • Stein Gjulem – KrF
 • Erling Hægeland – FrP
 • Arnt Gunnar Tønnessen – V
 • Issifou Koanda - SV
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38