Valg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 

Mandag 11. september 2023 holdes kommunestyre- og fylkestingsvalg i Grimstad kommune.

Levere listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, måtte levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars 2023. 

Godkjente listeforslag

Du kan lese mer om å levere listeforslag på nettsidene til Valgdirektoratet

Manntall

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Informasjon fra Folkeregisteret ligger til grunn for manntallet. 

Hvem har stemmerett?

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett, jf. valgloven § 2-2:

Norske statsborgere som:

 • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som
 • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

I tillegg:

 • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Når det gjelder botid for utenlandske statsborgere, er det et krav at personen er registrert bosatt i landet sammenhengende de tre siste årene.

For å bruke stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Valgstyret

 • Håvard Røiseland (AP) - vara: Grethe Berdahl (AP)
 • Astri Lunde Wilmann (H) - vara: Lisbeth Udjus (H)
 • Erling Hægeland (FrP) - vara: Arne Kristian Skiftenes (FrP)
 • Stein Gjulem (KrF) - vara: Karin Tønnevold (KrF)
 • Ole Martin Hodnebrog (SP) - vara: Ann Marit Strædet (SP)
 • Øystein Haga (V) - vara: Arnt Gunnar Tønnessen (V)
 • Siri Hoff (SV) - vara: Issifou Koanda (Uavhengig)
 • Marlene Imre (MDG) - vara: Tore Helleland Næss (MDG)
 • Tore Wold (R) - vara: Unni Wold (R)

Valgansvarlige

Valgresultater

På nettsiden valgresultat.no finner du oppdaterte valgresultater både for Grimstad kommune og resten av landet tilbake til 2009.

Lover og forskrifter

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil 90 79 19 16

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil 94 82 92 16