Valg

Valgdag 2019

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er mandag 9. september 2019.

Valgkort

Grimstad kommune sender i år ut digitale valgkort. Dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har oppdatert din kontaktinformasjon i registeret, vil du få tilsendt valgkort i posten som vanlig.

Se mer informasjon om digitalt valgkort.

Innkomne listeforslag

Listeforslagene legges fram for godkjenning i valgstyrets møte 6. mai 2019.
Følgende lister er mottatt:

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemming vil foregår på rådhuset fra 10. august 2019 til 6. september 2019 i rådhusets ordinære åpningstider.

Stemmerett

Stemmerett til kommunestyre- og fylkestingsvalget har:

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
 • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
 • For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

Manntall

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

Er du innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt 30. juni i valgåret. Og det er kun i den kommunen du kan avgi stemme på valgdagen!

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Og det er kun i den kommunen du kan avgi stemme på valgdagen!

Velgere bosatt i utlandet

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

NB: Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret, innen 10. september 2019 kl. 17:00.

Valgstyret

24.09.18 valgte kommunestyret følgende valgstyre:

 • Gunnar Topland – H
 • Marlene Imre – MDG
 • Grethe Berdahl – AP
 • Stein Gjulem – KrF
 • Erling Hægeland – FrP
 • Arnt Gunnar Tønnessen – V
 • Ole Martin Hodnebrog – SP
 • Anne Gurine Hegnar - SV

I sitt konstituerende møte vil valgstyret selv velge sin leder og nestleder.

Valgansvarlige

Tidligere valgresultater

På nettsiden valgresultat.no finner du oppdaterte valgresultater både for Grimstad kommune og resten av landet tilbake til 2009.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38