Listeforslag til valget 2019

Hvordan stille liste til valget 2019

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. 
Frist for å levere listeforslag er mandag 1. april 2019 kl. 12.00.

Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert, innen fristen mandag 1. april kl. 12.00. Listeforslag levert etter fristen avvises. 

Her leverer du listeforslaget

Listeforslag til kommunestyrevalget leveres til valgstyret i Grimstad. Listene kan levere på en av følgende måter:

 • Listeforslag som sendes i posten
  Valgstyret i Grimstad, postboks 123, 4891 Grimstad
 • Listeforslag som leveres i kontortid (kl. 8-15)
  Leveres til politisk sekretariat, rådhuset, Arendalsveien 23, 4878 Grimstad
 • Listeforslag som leveres etter kontortid
  Leveres i postluken i døra ved hovedinngangen på rådhuset

Listeforslaget må leveres på papir, men vedleggene kan sendes elektronisk til postmottak@grimstad.kommune.no

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss i politisk sekretariat for å få veiledning i hvordan listeforslagene skal fylles ut.
Vi kan kontaktes på e-post: postmottak@grimstad.kommune.no eller på telefon 37 25 04 97 / 37 25 03 71

Skjema og vedlegg for listeforslag

I tillegg til skjemaet skal det leveres et vedlegg til listeforslaget.

Viktig: Skjemaet må være skrevet ut tosidig.
Underskriftene skrives på side 2 av skjemaet.

Slik fyller du ut listeforslaget

Dette må listeforslaget inneholde:

 • Det må stå hvilket valg det gjelder. For eksempel "kommunestyrevalget 2019 i Grimstad"
 • Overskriften skal være navnet på partiet eller gruppen som leverer forslaget.
  • Registrerte partier må ha partiets registrerte navn som overskrift. Det skal ikke stå Grimstad + «partinavn» i overskriften.  
  • For uregistrerte partier må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i Grimstad.
 • Kandidatene som stiller til valg må være ført opp på listeforslaget. Kandidatene kan ikke stille til valg for flere partier eller grupper til samme valg, men en kandidat kan godt stille til både kommunestyrevalget og valg til fylkestingsvalget.  
 • Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene må stå på listeforslaget.

Antall kandidater

 • Listeforslag ved kommunestyrevalget skal være utfylt med minimum 7 kandidater og maksimum 41 kandidater. Av disse kan inntil 6 kandidater gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg skal stå med uthevet skrift/store bokstaver øverst på listeforslaget.

Partier som trenger kun to underskrifter på listeforslaget

 • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i Grimstad eller 5000 stemmer i hele landet.
 • Partier som er registrert i partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

De som skriver under skal være styremedlemmer i partiets lokalavdeling i Grimstad.

Ved valg til kommunestyrevalget er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av to av styremedlemmene i lokallaget.

Styremedlemmene som har skrevet under på listeforslaget er listeforslagets tillitsvalgte og vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Partier/grupper som trenger 300 underskrifter til kommunestyrevalget

 • Partier/grupper som ikke står i Partiregisteret.
 • Partier/grupper som fikk færre enn 500 stemmer i Grimstad, eller 5000 stemmer totalt i hele landet, ved forrige Stortingsvalg.  

Alle som skriver under på listeforslaget til kommunestyrevalget må ha stemmerett i Grimstad kommune.

Blant de som har skrevet under på listeforslaget må det komme tydelig frem hvem som er tillitsvalgt og hvem som er vararepresentant. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

Slik fyller du ut vedlegget

Vedlegget må inneholde:

 • kandidatenes fornavn og etternavn, bostedsadresse og fødselsdato (6 siffer)
 • fødselsdato og bostedsadresse til de som har skrevet under på forslaget
 • kandidater som ikke er folkeregistrert i kommunen når listeforslaget leveres, må levere erklæring om at de vil ha riktig folkeregistrert adresse på valgdagen.

Hvem kan velges til kommunestyret?

Hvem som kan velges til kommunestyret reguleres av valgloven.  

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38