eInnsyn: Ny løsning for politisk møtekalender og postliste

I september starter et prosjekt for ny løsning for politisk møtekalender og postliste for kommunene i IKT Agder-samarbeidet. Løsningen heter eInnsyn. Arendal kommune har vært pilot for eInnsyn i samarbeidet, og tok løsningen i bruk i fjor. 

Hva er eInnsyn?

eInnsyn er en nasjonal fellesløsning som gir ansatte og innbyggere mulighet til å søke i politisk møtekalender, noe som ikke er mulig i dagens møtekalender. Løsningen skal etter hvert også tas i bruk for postlisten, med mulighet for søk og innsyn i dokumenter.  

Hvorfor innfører vi eInnsyn?

Vi innfører eInnsyn for å gjøre det lettere å finne frem i politiske dokumenter og for å spare tid på behandling av innsynsbegjæringer.

Lese mer om eInnsyn på nettsiden deres

Når?

Planlagt oppstart er satt til september.