Min side

I samarbeid med IKT Agder lager Grimstad kommune nye digitale tjenester til innbyggere. Disse skal være en del av Min side-løsningen. Løsningen vil erstatte dagens Mine eiendommer

Hva er Min side?

Min side er en løsning hvor innbyggere blant annet kan finne informasjon om sin eiendom; slik som adresser og bygg, eiere, eiendomsareal og dokumenter.

Arendal kommune har vært pilot for Min side, og har lansert løsningen. Løsningen vil etter hvert utvikles videre i IKT Agder-samarbeidet.

Når? 

Siste kvartal av 2022 eller første kvartal 2023. 

Kontaktinfo