Tilskudd og legater

Søknadsfrist for å søke om midler fra Grimstad kommunes sammenslåtte legater er 5. mai 2017. Økonomisk vanskeligstilte, samt organisasjoner, lag og foreninger kan søke. 

Se mer informasjon.

Login for redigering