Grimstad kommunes sammenslåtte legater

Hvem kan søke?

Økonomisk vanskeligstilte kan søke om midler fra Grimstad kommunes sammenslåtte legater. Også organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Studier og utdannelse faller utenfor rammen av tiltak som blir støttet. 

Slik søker du

Søknad sammenslåtte legater (PDF, 275 kB) 

Søknaden må være begrunnet og inneholde fullt navn, adresse, alder, telefonnummer og kontonummer. Dokumentasjon på inntekter må legges ved. SIFO-normen vil bli lagt til grunn ved vurdering om søkere er vanskeligstilte.

For organisasjoner/foreninger må en kort beskrivelse av prosjektet det søkes støtte til, regnskap og budsjett for prosjektet samt kontonummer for overføring av midler legges ved.

Søknaden sendes:
Grimstad kommune, postmottak
Postboks 123, 4891 Grimstad

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mai 2023

Kontaktinfo

Sigbjørn Kvarme
Juridisk rådgiver
E-post: sigbjorn.kvarme@grimstad.kommune.no