Grimstad kommunes sammenslåtte legater

Hvem kan søke?

Økonomisk vanskeligstilte kan søke om midler fra Grimstad kommunes sammenslåtte legater. Også organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Studier og utdannelse faller utenfor rammen av tiltak som blir støttet. 

Slik søker du

Søknad sammenslåtte legater (PDF, 226 kB) 

Søknaden må være begrunnet og inneholde fullt navn, adresse, alder, telefonnummer og kontonummer. Dokumentasjon på inntekter må legges ved. SIFO-normen vil bli lagt til grunn ved vurdering om søkere er vanskeligstilte.

For organisasjoner/foreninger må en kort beskrivelse av prosjektet det søkes støtte til, regnskap og budsjett for prosjektet samt kontonummer for overføring av midler legges ved.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 30. april 2021.

Kontaktinfo

Nina Høyland
Konsulent
Telefon 37 25 04 38