Grimstad kommunes utdannelseslegat

Hvem kan søke?

Formålet med legatet er å yte økonomisk støtte til utdannelse og konfirmasjon til elever og studenter som har hjemmeadresse i Grimstad kommune. Legatet skal også vedlikeholde gravsted for Kathrine og Gustav Michaelsen.

Slik søker du


Søknaden må være begrunnet og inneholde fullt navn, adresse, alder, telefonnummer og kontonummer. Egen inntekt eller foresattes inntekt (for søkere under 18 år) må dokumenteres.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist: 1. mars 2021

Grimstad kommunes utdannelseslegat er slått sammen av Tellefsen, Isachsen og Michaelsens utdannelseslegat og Marius Moens legat. Dette ble gjort i 2016.

Kontaktinfo

Nina Høyland
Konsulent
Telefon 37 25 04 38