O. R. Føreids legat

Hvem kan søke?

Midler fra skipsreder O. R. Føreids legat skal deles ut som en økonomisk støtte til økonomisk vanskeligstilte i Grimstad kommune. Inntektsgrensen settes til enhver tid gjeldende grense for minstepensjon i folketrygdloven. 

Skoleungdom og studenter kan normalt ikke regne med å komme i betraktning.

Slik søker du

Søknad (PDF, 350 kB)

Søknaden må være begrunnet og inneholde fullt navn, adresse, alder, telefonnummer og kontonummer.

Søknadsfrist

Neste søknadsfrist: 17. november 2018

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Nina Høyland
Konsulent
Telefon 37 25 04 38