O. R. Føreids legat

Hvem kan søke?

Midler fra skipsreder O. R. Føreids legat skal deles ut som en økonomisk støtte til økonomisk vanskeligstilte i Grimstad kommune. Inntektsgrensen settes til enhver tid gjeldende grense for minstepensjon i folketrygdloven. 

Skoleungdom og studenter kan normalt ikke regne med å komme i betraktning.

Slik søker du

Søknad O R Føreids legat  (PDF, 294 kB)

Søknaden må være begrunnet og inneholde fullt navn, adresse, alder, telefonnummer og kontonummer.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 22. november 2022.

 

Kontaktinfo

Sigbjørn Kvarme
Juridisk rådgiver
E-post: sigbjorn.kvarme@grimstad.kommune.no