Hvem har stemmerett?

For å stemme i kommunestyre- og fylkestingsvalget må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune.

Hvem har stemmerett? 

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
  • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet? 

  • Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett og genereres i endelig utgave den 30. juni før hvert valg.
  • Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du er registrert bosatt i folkeregisteret den 30. juni 2023.
  • Dersom du registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni, vil du fortsatt være ført i manntallet i den kommunen du flyttet fra. 
  • På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen der du er oppført i manntall.
  • Ved forhåndsstemming kan du stemme i hvilken kommune du ønsker, så lenge du har stemmerett.
  • Manntallslistene er tilgengelige for innsyn på Grimstad rådhus fra 25. juli og frem til valgdagen.

Les mer om stemmerett på valgdirektoratets nettsider