Når og hvor kan jeg stemme?

Stemmegivningsperioden er fra 3. juli til 11. september og fordeler seg på:

Stemming på valgdagen

På valgdagen 11. september er valglokalene åpne fra kl. 10.00–20.00.

I Grimstad kommune er det sju stemmekretser med tilhørende valglokale. Du kan stemme i det valglokalet du selv ønsker i kommunen. Ved alle valglokaler er det godt synlige valgmedarbeidere som hjelper deg med informasjon om stemmeprosessen. 

Valglokaler 2023
Krets Valglokale
Eide Eide skole, gymsalen
Fevik Fevikhallen
Frivold Frivoll skole, gymsalen
Grimstad Grimstad rådhus
Holvika Holvikahallen
Landvik Naturmurhallen ved Landvik skole
Vik Vikhallen

Tidligstemming

Fra 3. juli til 9. august kan du avgi stemme til hvilken som helst kommune dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Tidligstemme kan avgis i Grimstad rådhus etter avtale med ekspedisjonen på telefon 37 25 03 00

Forhåndsstemming

Fra 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme til hvilken som helst kommune i landet. Dette kan du gjøre i kommunestyresalen på Grimstad rådhus.

Åpningstider:

  • Mandag til fredag 09.00–17.00
  • Lørdag 26. august 10.00–15.00
  • Lørdag 2. september 10.00–15.00
  • Søndag – stengt.

I løpet av forhåndsstemmeperioden vil det også være anledning for å avgi forhåndsstemme ved følgende lokaler: 

Forhåndsstemming - steder og tidspunkter 2023
Sted Dato Tidspunkt
Berge Gård senter 22/8 10.00 – 12.00
Frivolltun bo- og omsorgssenter 22/8 13.00 – 15.00
Feviktun bo- og omsorgssenter 23/8 10.00 – 12.00
Fagskolen i Agder, Grøm Næringspark 23 28/8 09.00 – 12.00
Bibelskolen 28/8 13.00 – 15.00
Drottningborg videregående skole 29/8 09.00 – 11.00
Universitetet i Agder (UiA), Grimstad 30/8 + 31/8 09.00 – 15.00
Dahlske videregående skole 1/9 09.00 – 11.00
Blå Kors videregående skole 1/9 13.00 – 15.00

Forhåndsstemming hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på noen av stedene nevnt over, kan søke om å forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgmedarbeidere vil da komme hjem til den enkelte, slik at velgeren kan avgi sin stemme på en sikker måte.

Forespørsel må rettes til kommunen innen tirsdag 5. september via telefon 37 25 03 00 eller sendes til:

Les mer om når og hvor du kan stemme på valg.no