Tilrettelagt stemmegivning

Det kan være mange årsaker til at velgere kan ha behov for ekstra tilrettelegging for å få avgitt sin stemme. Grimstad Kommune jobber for at alle stemmeberettigede skal ha anledning til å delta i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

I forhåndsstemmeperioden legges det til rette blant annet med følgende tiltak:

Anledning til å stemme ved utvalgte institusjoner

Det er anledning for å forhåndsstemme ved en rekke institusjoner i Grimstad kommune. Les mer om forhåndsstemming på institusjoner

Anledning til å stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme på noen av stedene som nevnt over, kan søke om å få forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgmedarbeidere vil da komme hjem til den enkelte slik at velgeren kan avgi sin stemme på en sikker måte.

Forespørsel må rettes innen tirsdag 5. september via telefon 37 25 03 00 eller sendes til:

Hjelp til å avgi stemme

En velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en valgfunksjonær eller en annen person som velgeren selv peker ut.

For velgere som har behov for mer tilgjengelig informasjon om demokrati, politiske partier, valg og stemmeprosessen har Norsk Forbund for Utviklingshemmede tilgjengeliggjort en elektronisk ressurs med informasjon i lettlest tekst med mulighet for tale, tegnspråk og symbolforklaringer. Den finner du på nettsiden Jeg vil stemme

Dersom du eller en du kjenner er stemmeberettiget og har behov for ekstra tilrettelegging, ber vi deg vurdere muligheten for å benytte tiltakene som er listet opp over. Du kan også ta kontakt med politisk sekretariat: