Valgkort og legitimasjon

De fleste stemmeberettigede får tilsendt digitalt valgkort gjennom sin digitale postkasse eller altinn. Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir. Det er ikke et krav at du må ha med valgkortet når du skal stemme, men det vil gjøre prosessen enklere og spare deg som skal stemme for tid.

Du ha med legitimasjon når du skal stemme. Minstekravet for legitimasjon er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på godkjent legitimasjon:

  • Pass
  • Nasjonalt ID-kort
  • Førerkort (også digitalt)
  • Bankkort med bilde

Unntak fra legitimasjonskrav ved stemming på institusjon:

  • Beboere ved helse- og omsorgsinstitusjoner eller i fengsel som ikke har legitimasjon kan stemme dersom en ansatt går god for vedkommendes identitet. Da er kravet at den ansatte kan legitimere seg.

Les mer om valgkort og legitimasjon på valg.no