Byhaven - parken ved biblioteket

Byhaven i Grimstad - Klikk for stort bildeByhaven i Grimstad Jan Skaregrøm Byhaven ble offisielt åpnet i mai 2019. 
Parken har flott beliggenhet ned mot vannet og er et viktig bindeledd mellom Grimstad sentrum og Oddensenteret.

Kunstverket i Byhaven

Barbro Raen Thomassen har på oppdrag fra Grimstad kommune laget kunstverket som pryder Byhaven. Verket består av et objekt – et ballastfrø – hugget i norsk granitt og ti korte tekster hugget inn i steinene i «svaberget».

Ettersom Grimstad har sin historie som gammel seilskuteby, og siden byen i nyere tid også har vært kjent for frøproduksjon, er hovedverket til Byhaven et kjempefrø av en ballastplante.
Botaniker Per Arvid Åsen ved Agder Naturmuseum lagde en liste med ballastplanter som kan knyttes til Grimstad. Ved gjennomgang av disse – flere av dem sett gjennom museets suverene lupe – endte hun opp med frøet av byvortemelk (Euphorbia peplus), som fortsatt vokser i Grimstad og omegn. Noen av frøene som kom med ballastjord i seilskutetiden, fraktet fra andre land og himmelstrøk, overlevde ikke i sitt nye klima, men byvortemelk er fremdeles å finne i Grimstad og omegn. Frøet av byvortemelk har dessuten en særskilt spennende form sett fra en billedhoggers synspunkt.

Tekstene til «svaberget» er hugget inn i granitten av indiske steinhuggere, der hvor granitten i svaberget kommer fra. Slik blir både skrift og stein ballastfrakt for en ny tid. Kunstneren har valgt ut ti tekster av poeten Paal-Helge Haugen. Tekstene refererer både til frøets og ordenes kraft, og er derfor særskilt egnet utenfor byens nye bibliotek, i Ibsen og Hamsuns by. Noen av tekstene er hugd inn i toppflatene (horisontalt) og kan leses fra to sider, de fleste er hugd inn i sideflatene (vertikalt).

Midlene til kunstverket kommer fra Nina og Tarald Dannevigs legat, der midlene skulle gå til utsmykning av havneområder og parkanlegg.