Fakta om Grimstad

Noen korte fakta om Grimstad:

Innbyggere

Grimstads innbygger nr 23.000 ble født 21. november 2017.

Areal

Grimstad kommune har et areal på 304 km² hvorav 273,6 km² er landareal. I følge skog- og jordbrukstellingene har Grimstad et produktivt skogsareal på 134 km² og et jordbruksareal på 18,2 km².

Kommunen har en skjærgård som strekker seg over 25 km.
Høyeste punkt i kommunen er Dobbedalshei i Landvik, 361 m.o.h.
Areal ferskvann er 30 kvadratkilometer.

Bolig

Grimstad har i alt 9 071 boliger (2009), og er en utpreget enebolig-by. Eneboligandelen har imidlertid sunket fra 87 % i 2001 til 77 % i 2009. På landsbasis er noe over 50 % av boligmassen eneboliger.

Sysselsetting

Det var i 2009 totalt 10.018 sysselsatte med bosted i Grimstad. Det var samtidig 8.275 sysselsatte med arbeidssted i Grimstad.
Kommunen har altså flere arbeidstakere enn arbeidsplasser.

Næring

Grimstad er Sørlandets største jordbrukskommune. Kommunen har også flere rederier og offshore-rettede virksomheter, aktivt kystfiske, landets største fritidsbåtproduksjon, Internasjonalt høyteknologimiljø hvor IT- og telekom-næringen er lokalisert. Universitetet i Agder åpnet høsten 2010 landets mest moderne campus i Grimstad.

Miljø

I juni 2010 undertegnet Grimstad kommune avtalen ”Klimapartner”. Gjennom avtalen forplikter kommunen seg til å være et godt eksempel for andre, redusere egne klimautslipp, bli miljøfyrtårnsertifisert og ta miljø- og klimahensyn på alvor.

Fant du det du lette etter?