Raet nasjonalpark

Opplevelser i Raet nasjonalpark

Vi håper at både du som bor i kommunen vår, og du som kommer som gjest, vil få mange fine opplevelser i Raet nasjonalpark. Raet nasjonalpark byr på spesielle strender, utmerkede padlemuligheter og en skjærgård som innbyr til båtturer og camping. Eller hva med å gå tur i spesiell natur, sykle, fiske, dykke, kikke på fugler, besøke idylliske uthavner eller utforske kulturminner?
På nettsidene til Grimstad turistkontor finner du informasjon om opplevelser i nasjonalparken. 

Velkomstsenter Raet nasjonalpark

Velkomstsenteret i Grimstad er i lokalene til Norsk Hagebruksmuseum på Dømmesmoen (kart). Her ønskes besøkende velkommen, og får informasjon om opplevelser med utgangspunkt i den delen av nasjonalparken som ligger i Grimstad kommune.
Bøkeskog og jordsmonn er tema for velkomstsenteret i Grimstad. Mye av byen og omlandet hviler på endemorenen/raet fra siste istid, og det er naturlig å synliggjøre hva spesielt jordsmonn og klima har betydd for etablering av varmekjære lauvtrearter og dyrking av grønnsaker. I tillegg er det fokus på sjøørret, som er en art som det finnes mye av i de nære sjøområder i kommunen.

Grimstad er nasjonalparkkommune 

 

Logo Raet nasjonalpark

I 2020 fikk Grimstad kommune status som nasjonalparkkommune og er godkjent av Miljødirektoratet til å bruke merkevaren «Norges nasjonalparker». Det følger både anerkjennelse og forpliktelser med den nye statusen, noe kommunen må være seg bevisst. Målet for merkevaren "Norges nasjonalparker" er flere besøkende, bedre vern og større verdiskaping.

 

Kommunestyret vedtok i mars 2018 at kommunen skal oppfylle kriteriene for å være en nasjonalparkkommune. I søknaden som kommunen sendte til Miljødirektoratet ble det vist til handlingsplan for å kunne være en aktør under merkevaren "Norges nasjonalparker". Handlingsplanen viser tiltak som kommunen allerede har gjort, og tiltak som vil bli gjort for å innarbeide kriteriene i planverk og øvrige virksomhet.

Se mer informasjon på nettsidene til Raet nasjonalpark 

Fakta

I august 2017 ble Raet nasjonalpark åpnet. Nasjonalparken strekker seg fra Valøyene i Grimstad, via hele Arendals kyststripe til Lyngør i Tvedestrand. I motsetning til andre nasjonalparker har ikke Raet nasjonalpark et geografisk navn, men har navnet sitt etter et geologisk fenomen. Raet er en endemorene, der store deler av parken befinner seg under vann. Flere steder ligger morenen synlig i dagen i form av rullesteinstrender.

Raet er synlige spor etter istiden for rundt 12.000 år siden. Gigant-isbreen trakk seg tilbake, og la igjen svære mengder stein, sand, grus og leire som den hadde sopt med seg på ferden. Slik skapte isbreen et unikt kystlandskap.
Du finner mer informasjon på nettsidene til Raet nasjonalpark

  • 607 km2
  • 98% hav og sjøbunn
  • Vernet i 2016
  • Sørlandets nasjonalpark
  • Rikt fugle- og planteliv
  • Marin nasjonalpark