Barnehage

Barnehageopptak våren 2020

Søknadsfristen er 1. mars 2020 for oppstart i barnehagen i august 2020.
Se mer informasjon om barnehageopptaket.