Barnehage

Barnehageopptak 2023

Søknadsfrist er 1. mars 2023 for hovedopptak med oppstart i barnehagen høsten 2023.