Barnehage

HUSK

Søknadsfrist for søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2022/2023 er 15. mai 2022.
Se mer informasjon og søknadsskjema