Barnehage

Endring av foreldrebetaling 

Fra 1. januar 2021 øker maksprisen for en barnehageplass til 3 230 kroner per måned. 
 

Koronaviruset - tiltak og oppdatert informasjon