Barnehage

Endring av foreldrebetaling

Fra 1. januar 2020 øker maksprisen for en barnehageplass til 3.135 kr.