Barnehage

Barnehageopptak 2017

Søknadsfrist er 1. mars 2017 for hovedopptaket og med oppstart i barnehagen i august. Det er felles, samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen.
Mer informasjon finner i nyhetssak om barnehageopptaket.

Login for redigering