Barn med særskilte behov

Barn med nedsatt funksjonsevne har prioritet ved opptak i barnehage.

Personalet i barnehagen har ansvar for at alle barn, uansett funksjonsnivå, får oppleve at de selv er betydningsfulle personer for fellesskapet. Barnehagen må gi det enkelte barnet støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger, og bidra til et meningsfullt liv i felleskap med andre barn og voksne.

Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud.

Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i barnehagen.

Foreldre kan, i samarbeid med barnehagen, søke om ekstra ressurs i forhold til tilrettelegging.

Les mer i rutiner ved behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen (PDF, 744 kB).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barnehagefaglig rådgiver
Tove Lyngedal
Telefon: 37 29 62 38
Mobil: 994 24 268

Barnehagefaglig rådgiver
Katharina Johnsen
Mobil 901 08 664