Åpen barnehage

Grimstad har to åpne barnehager. Åpen barneahge er et gratis tilbud til barn under skolealder i følge med en voksen. Den voksne må være til stede sammen med barnet.