Barn og sykdom

Vi ønsker å begrense smitte

Reglene er laget for å begrense smitte i barnehager ved å ta forholdsregler. Barnehagepersonalet har forståelse for at det av og til kan være vanskelig å holde barnet hjemme når man skal på skole eller jobb. Ved å ta forholdsregler begrenser vi smitte, slik at det ikke blir så mye fravær også blant personalet.

Om dere foreldre er usikre på om barnet bør komme i barnehagen, kan dere rådføre dere med personalet. Vi ønsker alle barna friske og i barnehagen.

Allmenntilstand

Barn bør holdes hjemme om allmenntilstanden ikke er god. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen.

Øyekatarr

Ved bakteriell øyekatarr holdes barnet hjemme til pussdannelsen i øyet er borte, dersom det ikke behandles. Om barnet får behandling med medisin, kan barnet komme i barnehagen dagen etter at behandlingen er startet. Ved andre kroniske øyesykdommer, må legeerklæring vises.

Diare og oppkast

Ved diare med eller uten oppkast, kan barnet komme til barnehagen igjen  2 døgn (48 timer) etter at det er symptomfritt. Dette gjelder også bleiebarn, dersom det ikke er noe som er vanlig for barnet. Vi må ha legeerklæring om barnet har kronisk løs mage som ikke er smittsom.

Brennkopper

Brennkopper smitter så lenge smitteførende sårsekret kan komme på andre barn som kommer i kontakt med barnet. Det er viktig at sårlesjonene er tørket ut før barnet kommer i barnehagen.

Se Faglige råd fra folkehelseinstituttet. (PDF, 53 kB)

Rundskriv fra Folkehelseinstituttet om ”Barnehager og smittevern” er utgangspunktet for våre forholdsregler.

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 72

Adresse:
Jorvardeveien 40, 4888 Homborsund
Se Eide barnehage i kart

Styrer:
Jorunn Palm

Telefonnummer til avdelingene:
Bjørnehiet – 91 82 55 62
Ole Brumm – 91 52 90 85
Mummidalen – 91 52 87 10

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Klokken 07.15 til kl 16.30.