Om Eide barnehage

Litt om oss i Eide barnehage

En god barndom varer hele livet. Å bidra til at alle barn får en god start, er det viktigste vi kan gjøre. Vi som jobber i Eide barnehage er genuint opptatte av faget vårt og gjør alt vi kan for at barna skal ha det bra. Hver dag jobber vi sammen for å skape magiske øyeblikk for barna. Vi liker å jobbe sammen og se hva lidenskapen for jobben gjør med resultatene vi sammen klarer å oppnå.

Vi er veldig stolte av barnehagen vår, og jobber hele tiden for barnets beste.

Avdelinger

 • Bjørnehiet - barn 0 - 2 år
 • Ole Brumm - barn 2 - 3 år
 • Mummidalen - barn 3 - 5 år

Antall plasser

Nå er det til sammen 61 barn i aldersgruppen 0 - 6 år i barnehagen.

Visjon for barnehagen

Alle ansatte har barnets beste som hovedfokus i alt arbeid, og vi vil være en barnehage som satser på høy kvalitet for det enkelte barn i barnehagen.Å la barna få mulighet til å leke seg til lærdom, synes vi er veldig viktig.

Vi har nye moderne lokaler, flott uteområde, spennende kulturarena i nærmiljøet, engasjerte foreldre, dyktige ansatte og fantastiske barn.

 • Barnehagens visjon er:
  Eide barnehage – lek for livet!
 • Vårt motto er:
  Kun det beste til hvert enkelt barn
 • Våre verdier er:
  Trygghet - glede - vennskap - mestring

Disse verdiene skal tydeliggjøre og kjennetegne barnehagen, og være grunnlag for våre prioriteringer og valg.

Barnehagens lokaler

Barnehagen har en stor, slak trapp sentralt plassert midt i bygget. Den store trappa innbyr til lek, men også til opptreden med sang, musikk og teaterforestilling. Trappa kan fungere som en tribune eller sene, alt etter hva slags forestilling som skal fremføres.

Rundt trappa har vi flere mindre rom som egner seg til ulike aktiviteter. Vi har blant annet leserom, formingsrom, ”puterom”, dukkerom, byggerom og kjøkken, hvor barna kan leke seg til lærdom om det meste.

Barnehagens lokaler er nye og moderne og bygd for barnehageformål etter gjeldende lover. Det fins en egen ”arbeidsmiljølov” for barn som er lovfestet i ”Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler”. Barnehagen er godkjent ut fra disse forskriftene.

Utemiljø

Barnas utemiljø består av en kombinasjon av naturlekeplass og lekeapparater. Uteområdet vårt gir motoriske utfordringer og inspirasjon til lek.

Barnehagens lokalisering

Barnehagens lokaler ligger i tilknytning til skolen i naturskjønne omgivelser, med gode muligheter for turer i nærmiljøet. Vi er omgitt av sjø, skog, bondegårder, boligområde, butikk, skole, lekeplass, m.m.

Vi har to leirplasser i skogen med gapahuk som vi benytter ofte.

Mål for barnehagen

 1. Ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
 2. Gi barna et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.
 3. Godt samarbeid mellom barnehagen og foreldre til barnets beste.
 4. Godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Enhetens smartmål for budsjett 2020-2022

 1. Den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er godt kjent av alle ansatte og implementeringsarbeidet er godt i gang
 2. Tidlig innsats er en grunnleggende satsning gjennom arbeid med relasjoner og språkstimulering
 3. Videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon, slik at kvaliteten på det daglige arbeidet styrkes

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 72
Mobil 918 25 562

Adresse:
Jorvardeveien 40, 4888 Homborsund
Se Eide barnehage i kart

Styrer:
Jorunn Palm

Telefonnummer til avdelingene:
Bjørnehiet – 918 25 562
Ole Brumm – 915 29 085
Mummidalen – 915 28 710

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Klokken 07.15 til kl 16.30.