Året rundt i Eide barnehage

August

 • «Kan du løveloven? Jeg skal være meg»
 • Oppstartsperiode for de nye barna
 • «Bli kjent-ettermiddag» for barn og foreldre
 • Samling for å markere at alle er begynt i barnehagen
 • Godhetsdag
 • Foreldremøte og foreldrerådsmøte

September

 • «Men gi plass til andre, slik at de blir seg»
 • Klovnene kommer...
 • Besøk av 1.klasse 
 • Brannøvelse
 • Turer i nærmiljøet
 • Trafikksikkerhet

Oktober

 • «Bry meg om en annen, hjelpe når jeg kan»
 • Innsamlingsaksjon «Barn hjelper barn». Turmarsj i lysløypa for barn, foreldre, søsken og besteforeldre
 • Markering av FN-dagen
 • Førskolebarna og 1. klasse møtes
 • Foreldresamtaler

November

 • «Slik blir livet bedre for barn i alle land»
 • Godhetsdag

Desember

 • Jul – glede andre
 • Juleforberedelser (lage julegaver, bake pepperkaker, adventsamling)
 • Kirkebesøk eller felles adventsamling i barnehagen
 • Luciafeiring på ettermiddagen
 • Nissefest 

Januar

 • «Ser du en som plages, det er ikke bra»
 • “Feie ut jula”
 • Vinteraktiviteter (ski, aking)
 • Teaterforestilling

Februar

 • «Alle må stå sammen om å si ifra»
 • Vinteraktiviteter
 • Karneval og fastelavensaktiviteter

Mars

 • «Alle barn på jorden har samme rett»
 • Påskeforberedelser; mal egg, lage kyllinger osv
 • Kanskje kommer påskeharen
 • Foreldremøte

April

 • Påske
 • Førskolebarna og fadderklassen møtes
 • Foreldresamtaler

Mai

 • «Til å være trygge og til å være sett»
 • Vår- og sommeraktiviteter 
 • Sansemotorisk løype
 • Trafikksikkerhet (TARKUS) - sykkeldager
 • 17. mai fest (øve til 17.mai)
 • Avslutningskveld for førskolegruppa
 • Førskolebarna på SFO-besøk
 • Dugnad

Juni

 • Følelser
 • Sommeraktiviteter. vannlek og turer
 • Trafikksikkerhet (TARKUS)
 • Sommerturer
 • Sommerfest for alle barn, søsken og foreldre

Juli

 • Sommeraktiviteter
 • Ferieavvikling

Bursdagsfeiring

Når barna har bursdag ønsker vi å gjøre stas på dem.
Vi flagger og spiller musikk, lager krone og har en bursdag-samilingsstund med bursdagsang og fortelling som barnet liker. Vi tenner et lys for hvert år barnet har levd og mimrer om hva som har skjedd i deres liv.

Vi fyrer av raketter (barna lager fyrverkeri med hender og lyd) og kaster barnet i lufta. Så bæres barnet på gullstol ut i garderoben for å vaske hendene klar til mat. Bursdagsfeiringen er lagt til barnets bursdag eller til nærmeste dag barnet er i barnehagen. Vi feirer dagen uten kake, is eller lignende.

Skal barnet ha selskap hjemme og dere ønsker å invitere venner i barnehagetiden ønsker vi at dere tenker inkluderende sammen med barna deres. Enten be alle jentene/guttene på avdelingen, eller den aldersgruppen barnet tilhører. (Er du i tvil snakk gjerne med personalet!) Så lenge vi gjør barna klare og sender de av gårde, er det ikke godt å føle seg glemt eller utestengt å se alle de andre gå av gårde. Får de en fornuftig forklaring på hvem som skal i selskap er det ikke noe problem for barnet å akseptere at denne gangen var det ikke deres tur. Lykke til med feiringen!