Året rundt i Eide barnehage

Tradisjoner er viktige for fellesskapsfølelsen. Vi har etablert noen faste tradisjoner i tillegg til høytidene og de faste merkedagene. Her kan du også se hva som er VÆRE SAMMEN temaene måned for måned.

Høst 2023

August

 • Oppstartsperiode for de nye barna
 • Samling for å markere at alle er begynt i barnehagen
 • Godhetsdag
 • Foreldremøte og foreldrerådsmøte

September

 • Bli kjent-ettermiddag for barn og foreldre
 • Teaterforestilling i trappa
 • Besøk av 1. klasse på utelekeplassen
 • Brannøvelse
 • Turer i nærmiljøet
 • Trafikksikkerhet

Oktober

 • Innsamlingsaksjon «Barn hjelper barn»
 • Markering av FN-dagen
 • Førskolebarna og 1. klasse møtes på tur
 • Foreldresamtaler

November

 • Godhetsdag

Desember

 • Juleforberedelser (lage julegaver, bake pepperkaker, adventssamling)
 • Kirkebesøk eller adventsamling i barnehagen
 • Luciafeiring på ettermiddagen
 • Nissefest 

Vår 2024

Januar

 • Vinteraktiviteter (ski, aking, mm)
 • Barnesamtaler

Februar

 • Vinteraktiviteter
 • Karneval og fastelavnsaktiviteter
 • Samefolkets dag
 • Overgangssamtaler med foreldre/foresatte til førskolebarna

Mars

 • Markere Barnehagedagen
 • Påskeforberedelse
 • Kanskje kommer påskeharen?
 • Foreldremøte/temamøte

April

 • Førskolebarna og fadderklassen møtes
 • Miljøaktiviteter
 • Foreldresamtaler
 • Dugnad

Mai

 • Vår- og sommeraktiviteter 
 • Trafikksikkerhet (TARKUS) - sykkeldager
 • Vi øver oss til 17. mai
 • Avslutningskveld for førskolegruppa. Foreldrene inviteres til første del av avslutningen.
 • Førskolebarna på SFO-besøk

Juni

 • Sommeraktiviteter
 • Sansemotorisk løype
 • Trafikksikkerhet (TARKUS)
 • Sommerturer
 • Sommerfest for alle barn, søsken og foreldre

Juli

 • Sommeraktiviteter
 • Ferieavvikling

Bursdagsfeiring

Når barna har bursdag ønsker vi å gjøre stas på dem.
Vi flagger og spiller musikk, lager krone og har en bursdag-samlingsstund med bursdagssang og fortelling som barnet liker. Vi tenner et lys for hvert år barnet har levd og mimrer om hva som har skjedd i deres liv.

Vi fyrer av raketter (barna lager fyrverkeri med hender og lyd) og kaster barnet i lufta. Så bæres barnet på gullstol ut i garderoben for å vaske hendene klar til mat. Bursdagsfeiringen er lagt til barnets bursdag eller til nærmeste dag barnet er i barnehagen. Vi feirer dagen uten kake, is eller lignende.

Skal barnet ha selskap hjemme og dere ønsker å invitere venner i barnehagetiden ønsker vi at dere tenker inkluderende sammen med barna deres. Enten be alle jentene/guttene på avdelingen, eller den aldersgruppen barnet tilhører. (Er du i tvil snakk gjerne med personalet). Så lenge vi gjør barna klare og sender de av gårde, er det ikke godt å føle seg glemt eller utestengt å se alle de andre gå av gårde. Får de en fornuftig forklaring på hvem som skal i selskap er det ikke noe problem for barnet å akseptere at denne gangen var det ikke deres tur. Lykke til med feiringen.