Dagsplan

Lek - Eide barnehage - Klikk for stort bilde

En vanlig dag i Eide Barnehage, vil omtrent være slik:

7.15 Barnehagen åpner
Vi ønsker barna velkommen til en ny dag. Vi hilser på hverandre og småprater litt slik at barnet får en god start på barnehagedagen.

Vi oppfordrer foreldre til å fortelle om det er hendt noe som er av betydning for barnet, slik at vi kan se det enkelte barn på en best mulig måte. Frilek inne, som fortsetter etter frokost.

7.15-08.00 Frokost
De barna som ikke har spist frokost hjemme spiser medbrakt niste, og får melk i barnehagen. Det er godt for både barn og voksne å få lov til å starte dagen i rolige omgivelser og snakke sammen om hva vi har opplevd og hva vi har lyst til å oppleve eller gjøre den dagen. Barna øver seg på å snakke og setter ord på opplevelser, mens flere lytter. De lærer å vente på tur og å be hverandre om hjelp.

9.20 Rydding
Etter frileken rydder små og store sammen. Barna utfører en viktig jobb, de lærer å ta ansvar for sine omgivelser.

9.30 Forskjellige aktiviteter
Barna samles til samlingsstund, hvor vi synger, leser, leker og snakker sammen. Noen barn skal kanskje på tur, mens andre skal ha aktivitet eller lek i barnehagen. De yngste barna går vanligvis ut fra morgenen. 

Vi oppfordrer alle til å komme i barnehagen før kl 09.30, så barnet får være med på dagens aktivitet, tur etc. Hvis dere ønsker å komme senere en dag vil vi gjerne at dere ringer og gir oss beskjed.

11.00 Lunsj
Vi ser på måltidet som et viktig samlingspunkt i løpet av dagen. Vi vil at måltidet skal være både sosialt og trivelig. Maten skal være ikke bare velsmakende, men også fin å se på. Barna spiser brød, pålegg, melk og frukt. Fredag lager vi middag.

Barna lærer å sitte i ro, smøre maten sin, spise selv og forsyne seg selv. Barna lærer å bli selvstendige, ta ansvar og vise omsorg for hverandre. De yngste barna spiser tidligere. Vi vurderer barnas dagsform og legger dagen opp i forhold til barnas behov.

11.30 Påkledning
Bleieskift for de minste. Barna kler seg selv eller får hjelp til påkledning. De eldste barna blir oppfordret til å klare mest mulig selv og til å hjelpe hverandre. De andre barna øves gradvis i å mestre enkeltsituasjoner i påkledning. De eldste barna går ut etterhvert som de blir ferdig, mens de minste venter til en voksen er klar til å gå ut.

12.00 Frilek ute og sovetid for de yngste barna
Vi er så heldige at vi har en flott uteplass i barnehagen. Barna leker med det de har lyst til på lekeplassen. Ute er det mindre voksenstyrte aktivitet, men de voksne er hele tiden tilstede med barna. Personalet avvikler pauser i sove-/utetiden.

14.00 Måltid
Barna får brød eller knekkebrød. De får melk/vann til maten. Vanligvis spiser vi dette måltidet inne, men det hender at vi setter oss ute.

14.30 Frilek inne eller ute resten av dagen
Barna velger mellom ulike aktiviteter. Barn og foreldre oppfordres til å ta sin del av ryddingen før de går hjem.

16.30 Barnehagen stenger
Ved henting forteller personalet litt om hvordan barnets dag har vært.

Kontaktinfo

Telefon 37 29 62 72
Mobil 918 25 562

Adresse:
Jorvardeveien 40, 4888 Homborsund
Se Eide barnehage i kart

Styrer:
Jorunn Palm

Telefonnummer til avdelingene:
Bjørnehiet – 918 25 562
Ole Brumm – 915 29 085
Mummidalen – 915 28 710

Skal du sende melding om noe sensitivt?
 

Åpningstider

Klokken 07.15 til kl 16.30.