Digital praksis

Barnehagebasert utviklingsarbeid

Dette året skal hver medarbeider videreutvikle sin digitale kompetanse og vi skal videreutvikle Eide barnehage som institusjon. Det blir økt fokus på bruk av digitale verktøy i barnehagen.

Regional kompetanseheving

Vi deltar i regional ordning for kompetanseheving i barnehagen. Det er en ny modell igangsatt for Barnehage Norge gjennom strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage». Vi deltar i lærende nettverk sammen med andre barnehager, med Universitet i Agder som veiledere. Rune Andersen og institutt for informasjon og kommunikasjonsteknologi skal støtte oss faglig.

Hvorfor digital praksis?

Barns forhold til digitale plattformer og arenaer starter tidligere nå enn før. Barnehagen skal gi barna mulighet til å bruke digitale verktøy og teknologi i lek, læring og kreative prosesser. Barnehagen skal også bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Mål

Øke tryggheten og kompetansen i hvordan bruke digitale verktøy og digitale enheter. Fokus på hvordan bruk av digitale verktøy kan endre den pedagogiske virksomheten på en positiv måte.

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.

Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Vi skal dele kreative måter å innlemme digitale verktøy i lærlingen. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Teknologien støtter forståelsen til barna gjennom å bringe inn muligheter og perspektiver som det er vanskelig å få til ved bruk av andre type verktøy.

Vi mener arbeidet med digitale verktøy i barnehagen inspirere til matematisk utforskning og gode, verdifulle samtaler i barnehagen.